RE­NAULT 5 TL (1977)

Classic Cars (Netherlands) - - RIJ-IMPRESSIE -

AAN­DRIJ­VING

Ben­zi­ne; vier­ci­lin­der lijn­mo­tor, voor­in in leng­te­rich­ting in­ge­bouwd; 2 klep­pen per ci­lin­der, 1 on­der­lig­gen­de nok­ken­as, aan­ge­dre­ven door ket­ting; 1 car­bu­ra­teur (So­lex 32 SEI); bo­ring x slag: 65 x 72 mm; ci­lin­der­in­houd: 956 cm3; com­pres­sie­ver­hou­ding:

9,3 : 1; max. ver­mo­gen: 32 kW / 43 pk bij 5400 tpm; max. kop­pel: 63 Nm bij

3500 tpm; vier­bak, hand­ge­scha­keld (vloer­pook); voor­wiel­aan­drij­ving.

CAR­ROS­SE­RIE – ONDERSTEL

Zelf­dra­gen­de car­ros­se­rie van staal, 2 por­tie­ren + gro­te ach­ter­klep; v: dub­be­le draag­ar­men, tor­sie­ve­ren, te­le­scoop­schok­dem­pers, sta­bi­li­sa­tor; a: on­afh. op­han­ging met ge­lei­de­ar­men, tor­sie­ve­ren, te­le­scoop­schok­dem­pers; tand­heu­gel­be­stu­ring; rem­men v: schij­ven, a: trom­mels; ban­den v/a: 135/SR 13.

TECH­NI­SCHE GE­GE­VENS

L/B/H: 3520 / 1524 /

1400 mm; wiel­ba­sis:

2400 mm; spoor­breed­te v/a: 1288 / 1252 mm; leeg­ge­wicht: 785 kg; in­houd kof­fer­ruim­te: 270 l; tank­in­houd: 38 l; ge­bouwd van 1972 tot 1996; pro­duc­tie­aan­tal (to­taal): ca. 7,3 mil­joen.

PRES­TA­TIES

Ac­ce­le­ra­tie 0­100 km/h:

21,0 s; top­snel­heid: 137 km/h; ver­bruik: ca. 6,0 l/100 km

(1 : 16,7).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.