Met dank aan

Classic Cars (Netherlands) - - RIJ-IMPRESSIE -

Voor de­ze re­por­ta­ge maak­ten we dank­baar ge­bruik van de foto’s van To­ny Vos. Hij is hoofd­re­dac­teur/uit­ge­ver van Losan­ge Ma­ga­zi­ne, een blad over het ver­le­den en he­den van Re­nault, dat vier­maal per jaar ver­schijnt. Je vindt er ver­ha­len

over au­to’s, vracht­wa­gens, bus­sen, trac­to­ren, mi­ni­a­tuur­mo­del­len en al­le an­de­re pro­duc­ten die Re­nault maakt of ooit ge­maakt heeft. Kijk voor meer in­for­ma­tie op www.los­an­ge­ma­ga­zi­ne.nl.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.