Drie mo­del­len die de in­ves­te­ring waard zijn

Classic Cars (Netherlands) - - KOOPADVIES -

Voor de Manta gel­den de­zelf­de waar­de­wet­ten als voor de mees­te klas­sie­ke au­to’s: de mo­del­len uit het eerste bouw­jaar en de bij­zon­de­re va­ri­an­ten met de krach­tig­ste mo­to­ren uit de laat­ste se­rie bren­gen het mees­te geld op. Drie­kwart van al­le Manta’s A werd ge­bouwd van 1971 tot 1973. De gele au­to met SR-pak­ket stamt uit 1970, toen de bui­ten­spie­gel nog rond was en de bum­pers nog geen rub­ber stoot­rand had­den. De Manta op de rech­ter­fo­to is een 2800 TE van 1974, ge­pre­pa­reerd door de Bel­gi­sche sport­spe­ci­a­list Tran­seu­rop En­gi­nee­ring. Opel zelf wil­de er niets mee te ma­ken heb­ben. Toch toont de Manta GT/E Black Ma­gic in de ad­ver­ten­tie links op­mer­ke­lij­ke ui­ter­lij­ke over­een­kom­sten met ‘stief­kind’ TE.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.