DASHBOARD

Classic Cars (Netherlands) - - Inhoud • Classic Cars 29 - Tekst: Igor Stuif­zand • Fo­to’s: Adam War­ner © Cour­te­sy of RM So­t­he­by’s

Kruip ach­ter het stuur van de wig­vor­mi­ge drie­wie­ler Bond Bug 700ES

Oran­je. Dat is de eni­ge kleur waar­in de Bond Bug is ge­le­verd. Als­of de wig­vor­mi­ge drie­wie­ler nog niet ge­noeg zou op­val­len in het ver­keer. De Bug is een ont­werp van Tom Ka­ren van Ogle De­sign, die voor Re­li­ant (dat Bond in 1969 had op­ge­kocht) la­ter de Sci­mi­tar GTE te­ken­de. De mo­tor van de

Bug is een 700 of 750 cc vier­ci­lin­der van alu­mi­ni­um. In het top­mo­del, de Bug 700ES, wordt met een com­pres­sie­ver­hou­ding van 7,25 : 1 een ver­mo­gen be­reikt van 31 pk – goed voor een dap­pe­re top­snel­heid van 122 km/h. Om de ach­ter­wie­len aan te drij­ven, hangt de mo­tor voor­in in leng­te­rich­ting in het chas­sis. Van­daar de gro­te vier­kan­te, met zwart kunst­leer be­kle­de ‘kist’ tus­sen de be­stuur­der en bij­rij­der.

Niet al­leen van­bui­ten is de Bond Bug een ra­di­ca­le ver­schij­ning, ook het in­te­ri­eur lijkt af­kom­stig uit een ruim­te­schip dat is ge­bruikt voor een te krap ge­bud­get­teer­de sci­en­ce­fic­ti­on­film uit de ja­ren zes­tig. Om in te kun­nen stap­pen, moet je zo on­ge­veer de he­le voor­kant naar vo­ren klap­pen, in­clu­sief de af­neem­ba­re plas­tic deur­tjes. De oran­je car­ros­se­rie is op­ge­bouwd uit twee scha­len van po­ly­es­ter. Daar­in zijn de stoe­len ook voor­ge­vormd. Dun­ne kus­sens van zwart glim­mend skai bie­den de in­zit­ten­den nog enig zit­com­fort. In to­taal zijn er 2268 Bugs ge­bouwd. Vei­ling­huis RM So­t­he­by’s bracht op 5 sep­tem­ber de hier ge­toon­de Bug 700ES on­der de ha­mer. Op­brengst: cir­ca 18.250 eu­ro.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.