LIFESTYLE

Classic Cars (Netherlands) - - Inhoud • Classic Cars 29 -

Koen Ver­geer heeft gou­den schrijf­vin­gers. Zijn boe­ken, die stee­vast de For­mu­le 1 als the­ma heb­ben, le­zen als de bes­te de­tec­ti­ve of thril­ler. Zo ook de laat­ste ti­tel van zijn hand, MaxMania. In fei­te vat het boek de ra­ce­car­ri­è­re van Max Ver­stap­pen tot nu toe sa­men. Ver­geer blikt te­rug op zijn ei­gen ken­nis­ma­king met de ra­ce­we­reld en de moei­lij­ke ge­schie­de­nis van de au­to­sport in Ne­der­land. Wordt Max ooit we­reld­kam­pi­oen? Ook daar schijnt Ver­geer zijn licht over.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.