2CV's kij­ken in An­dijk

Classic Cars (Netherlands) - - Top 10 • 2CV-museum in Andijk -

De 2CV-ver­za­me­ling van Ed­win Groen is sinds de ver­hui­zing naar An­dijk ook toe­gan­ke­lijk voor het pu­bliek. El­ke laat­ste zon­dag van de maand kun­nen be­lang­stel­len­den het mu­se­um aan de Ge­de­pu­teer­de Laan­weg 43 be­zich­ti­gen. De en­tree is gra­tis. Voor groe­pen is het mo­ge­lijk een rond­lei­ding aan te vra­gen op een an­der mo­ment. Neem con­tact op met Ed­win Groen: in­[email protected]­wingroen.nl. De web­si­te www.een­den­mu­se­um.nl is nog on­der con­struc­tie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.