Niet he­le­maal ori­gi­neel

Classic Cars (Netherlands) - - Nieuws -

Bent u zo ie­mand die on­rus­tig slaapt om­dat de licht­scha­ke­laar in uw klas­sie­ker van 1963 ei­gen­lijk thuis­hoort in mo­del­jaar ’67? Dan ra­den we u aan om de Essen Mo­tor Show van 1 tot en met 9 de­cem­ber over te slaan. Hoe­wel, in de Mes­se van Essen wor­den dit jaar ook de mooi­ste ca­brio’s van de af­ge­lo­pen 60 jaar ge­showd – als het goed is, in ori­gi­ne­le staat. Maar ver­der is de­ze ver­ma­ke­lij­ke beurs voor­al ge­richt op tu­ning, paint­brush, rat­look en ont­zét­tend gro­te wie­len. Ja, ook voor klas­sie­kers. Ver­der kun­nen de lief­heb­bers van drif­ten hun hart op­ha­len, maar ook au­to’s uit de Touren­wa­gen Clas­sics ste­len de (Mo­tor)show. Hoe dan ook is het een spek­ta­kel dat in Eu­ro­pa zijn weer­ga niet kent. Ver? Dat valt mee, van­uit Utrecht bent u grof­weg even lang on­der­weg als naar Maas­tricht. On­li­ne be­taalt u per vol­was­se­ne 15 eu­ro voor een dag­tic­ket, aan de kas­sa zijn ze 1 eu­ro duur­der. On­der de 16 en bo­ven de 65 kost de en­tree 12 eu­ro per per­soon, maar er zijn ook al­ler­lei an­de­re com­bi­na­tie- en kor­tings­mo­ge­lijk­he­den. Par­ke­ren kost 9 eu­ro voor een he­le dag. www.essen-mo­tor­show.de

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.