100 Mi­les of Rot­ter­dam

Classic Cars (Netherlands) - - Nieuws -

De af­ge­lo­pen ja­ren kon je half de­cem­ber in en rond on­ze hoofd­stad ge­tui­ge zijn van de 100 Mi­les of Amsterdam. Dit jaar vindt de­ze nacht­ral­ly voor voor­oor­log­se au­to­mo­bie­len op 15 en 16 de­cem­ber ech­ter plaats in en rond Rot­ter­dam. Mi­li­eu­zo­nes of niet, ron­kend en ro­kend zul­len 50 equi­pes de stad en om­ge­ving on­vei­lig ma­ken. Veel men­sen vin­den een tocht van ruim 160 ki­lo­me­ter in de win­ter­nacht al een heel avon­tuur met een nieu­we au­to, met de­ze veel­al open bo­li­des wordt het een bar­re tocht. Maar wie zijn buik vol heeft van al­le zon­ni­ge op­tocht­jes of het zo­veel­ste con­cours d’élé­gan­ce, maar wel dol is op het écht ou­de spul, kan zijn hart in Rot­ter­dam zijn hart op­ha­len. De start vindt plaats bij het be­roem­de New York Ho­tel en de fi­nish – als je die haalt – is bij de SS Rot­ter­dam, een tot ho­tel om­ge­bouw­de oce­aan­sto­mer van de Hol­land-Ame­ri­ka Lijn. De op­brengst van de 100 mijl van Rot­ter­dam komt deels te goe­de aan de WarChild, een or­ga­ni­sa­tie die zich in­zet om kin­de­ren te hel­pen bij het ver­wer­ken van hun oor­logs­er­va­rin­gen. www.the100mi­les.com

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.