Ro­nald Kooyman

Classic Cars (Netherlands) - - Ronald Kooyman • Column -

In het Louw­man Mu­se­um draait al­les om au­to’s. Niet al­leen de gro­te col­lec­tie his­to­ri­sche au­to­mo­bie­len is ver­maard, ook de gro­te ver­za­me­ling schil­de­rij­en, sculp­tu­ren, tro­fee­ën en re­cla­me- en ra­ce­pos­ters staat we­reld­wijd zeer hoog aan­ge­schre­ven. In de­ze co­lumn ver­telt di­rec­teur Ro­nald Kooyman het ver­haal ach­ter de mooi­ste kunst­wer­ken uit de col­lec­tie van het Louw­man Mu­se­um. Meer in­fo: www.louw­man­mu­se­um.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.