KOOPTIPS

Classic Cars (Netherlands) - - Reportage • Volkswagen Kever -

VOLKSWAGEN KEVER (1978-1985)

Het lijkt zo leuk, een ou­de Kever. En dat is het ook. On­der­de­len zijn er vol­op en door het roest­ge­voe­li­ge me­taal is er aan (dank­baar) werk geen ge­brek. De ver­sie met 41 pk is ide­aal voor een re­laxt om­me­tje door de pro­vin­cie. Ke­vers wis­se­len nog re­gel­ma­tig van ei­ge­naar voor niet eens zo heel veel geld heb je een goed ge­res­tau­reerd exem­plaar.

CAR­ROS­SE­RIE

Roest knaagt hard aan Ke­vers – dat is het slech­te nieuws. Het goe­de nieuws is dat al­les een­vou­dig te re­pa­re­ren is. De mees­te plaat­de­len zijn ge­schroefd en hol­le ruim­tes zijn er maar wei­nig. Let wel goed op roest­vor­ming bij de voor­wiel­op­han­ging. Zo­dra je daar aan het chas­sis moet gaan las­sen, is het ein­de zoek.

TECH­NIEK

Een Kever loopt en loopt en loopt ... maar je moet hem wel goed on­der­hou­den. De zwak­ke pun­ten van de Mexi­coKe­vers ko­men het eerst aan het licht bij de la­te­re mo­del­len: ver­sle­ten hy­drau­li­sche kleps­to­ters zijn te wij­ten aan een te laag olie­peil of de slech­te kwa­li­teit van de tui­me­laars. Ook ge­bre­ken aan het mo­torm­a­na­ge­ment en de start­on­der­bre­ker ver­pes­ten het rij­ple­zier.

ON­DER­DE­LEN

Al­les wat je zoekt voor de car­ros­se­rie of de tech­niek is een­vou­dig te ver­krij­gen. Veel on­der­de­len pas­sen op el­ke Kever, on­ge­acht het bouw­jaar of het land van pro­duc­tie. Het in­te­ri­eur zorgt wel voor pro­ble­men. Zoek je dat ene ge­kleur­de stof­je voor dat ene mo­del waar er maar wei­nig van zijn ge­bouwd? Ver­geet het maar.

AANDACHTSPUNTEN

• Olie­spo­ren rond de mo­tor zijn bij de Kever he­laas on­ver­mij­de­lijk. Con­tro­leer ook de warm­te­wis­se­laars op roest­vor­ming

• De dor­pels wil­len on­der de tree­plan­ken nog wel eens

roes­ten, kijk daar dus ook goed

• Roest rond de be­ves­ti­ging van de voor­as is zorg­wek­kend, aan­ge­zien las­sen op dat punt een moei­lijk ver­haal is

CLUBS

Kever Club Ne­der­land

www.ke­ver­club.nl

Lucht­ge­koel­de VW Club Ne­der­land

www.lvwcn.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.