FA­VO­RIET ON­DER DE FANS

Ex­tra po­wer, ex­tra pres­ti­ge of ex­tra prak­tisch?

Classic Cars (Netherlands) - - Koopadvies • Citroën CX -

De pa­ra­dijs­vo­gels van de CX-se­rie zijn de GTi Tur­bo-mo­del­len, de Pal­las en de Pres­ti­ge. De­ze lig­gen het bes­te in de markt, waar­door de prij­zen re­la­tief hoog zijn. De Tur­bo 2 heeft een aan­ge­pas­te tur­bo­com­pres­sor en een in­ter­coo­ler, waar­door het ver­mo­gen en het kop­pel licht­jes ste­gen. De CX GTi Tur­bo 2 had 169 pk en met zijn top van 220 km/h was het een van de snel­ste voor­wiel­aan­drij­vers op de markt. Bij de Pres­ti­ge draait het voor­al om de ruim­te voor de ach­ter­pas­sa­giers. Hier­toe is de wiel­ba­sis met 25 cen­ti­me­ter uit­ge­rekt en die ex­tra cen­ti­me­ters zien we te­rug in de to­ta­le wa­gen­leng­te. De Pres­ti­ge is er ook als Tur­bo 2, maar door zijn ex­tra ge­wicht is hij min­der snel dan de GTi met de­zelf­de mo­tor. De meest prak­ti­sche CX is na­tuur­lijk de Break. Met zijn gro­te ach­ter­klep en enor­me laad­ruim is het een ide­a­le ge­zins­au­to. In de top­ver­sie ligt een 137 pk ster­ke in­jec­tie­mo­tor. Als je zo’n CX 25 TGI Break vindt,

is dat een lot uit de loterij.

 De Tur­bo heeft een aan­ge­past in­stru­men­ta­ri­um ...… maar het be­lang­rijk­ste ver­schil met de ba­sis­ver­sies vind je na­tuur­lijk on­der de mo­tor­kap. Ele­gan­te snel­heids­ma­ni­ak: de CX GTi Tur­bo heeft een top­snel­heid van 220 km/h.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.