LOOPAUTO VAN VOL­VO

Classic Cars (Netherlands) - - Lifestyle -

On­langs is col­le­ga Gert van zijn sok­ken ge­re­den door een jo­chie op een trap­trek­ker. Als die knaap op de­ze Vol­vo Ri­der in de op­val­len­de kleur Crash Test oran­je had ge­toerd, dan had Gert ’m on­ge­twij­feld eer­der op­ge­merkt. Bo­ven­dien had­den de gro­te wie­len en het ruim be­me­ten stuur het uit­wij­ken ver­ge­mak­ke­lijkt. Ide­a­li­ter had de jon­ge weg­pi­raat de voor- en ach­ter­lich­ten in­ge­scha­keld, want die blij­ven 10 mi­nu­ten bran­den. Of hij had even ge­toe­terd met de wer­ken­de claxon …

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.