AU­TO­BAHN-HORLOGE

Classic Cars (Netherlands) - - Lifestyle -

Dit is het Au­to­bahn-mo­del van Nomos Glas­h­üt­te, een Duit­se hor­lo­ge­ma­ker ge­spe­ci­a­li­seerd in me­cha­ni­sche uur­wer­ken. De ach­ter­kant is prach­tig, met pie­te­peu­te­ri­ge tand­wiel­tjes en blauwe schroef­jes. De voor­kant lijkt een beet­je té een­vou­dig, maar daar de hor­lo­ge­ma­ker staat dan ook be­kend om zijn een­voud en pre­ci­sie. Toch oogt de wij­zer­plaat bij­zon­der, want als een soep­bord is hij ‘die­per’ in het mid­den. De blauwe blok­jes lij­ken op een snel­heids­me­ter en lich­ten op in het don­ker.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.