SAAB 99 TUR­BO 1 (1978)

Classic Cars (Netherlands) - - Restauratie • Saab 99 Combi Coupé Turbo (1978) -

AAN­DRIJ­VING

Ben­zi­ne; vier­ci­lin­der vier­takt-lijn­mo­tor, voor­in in leng­te­rich­ting in­ge­bouwd; wa­ter­ge­koeld; 2 klep­pen per ci­lin­der; tur­bo (Gar­rett) met was­te­ga­te; bo­ven­lig­gen­de nok­ken­as, aan­ge­dre­ven via ket­ting; Bosch K-Je­tro­ni­cin­jec­tie; bo­ring x slag: 90 x 78 mm; ci­lin­der­in­houd: 1985 cm3; com­pres­sie­ver­hou­ding: 7,2 : 1; max. ver­mo­gen: 107 kW / 145 pk bij 5000 tpm; max. kop­pel: 235 Nm bij 3000 tpm; vier­bak (vol­le­dig ge­syn­chro­ni­seerd), hand­ge­scha­keld (vloer­scha­ke­ling); voor­wiel­aan­drij­ving.

CAR­ROS­SE­RIE – ON­DER­STEL

Zelf­dra­gen­de car­ros­se­rie van staal, 2 por­tie­ren en gro­te ach­ter­klep; v: on­af­han­ke­lijk, dub­be­le tri­an­gel­vor­mi­ge draag­ar­men, schroef­ve­ren, hy­drau­li­sche schok­dem­pers; a: star­re as, 4 ge­lei­de-ar­men en pan­hard­stang, hy­drau­li­sche schok­dem­pers; tand­heu­gel­be­stu­ring; rem­men v/a: schij­ven; alu­mi­ni­um vel­gen, 5 1/2J x 15 H2; ban­den 175/70 HR 15.

TECH­NI­SCHE GE­GE­VENS

L/B/H: 4394 / 1689 / 1435 mm; wiel­ba­sis: 2477 mm; spoor­breed­te v/a: 1410 / 1440 mm; leeg­ge­wicht: 1134 kg; max. toe­laat­baar ge­wicht: 1634 kg; tank­in­houd: 55 l; ge­bouwd in 1978; pro­duc­tie­aan­tal 588.643 (al­le 99’s)

PRES­TA­TIES

Ac­ce­le­ra­tie 0-100 km/h: 9,1 s; top­snel­heid: 195 km/h; ver­bruik: 9,6 l/100 km (1 : 10,4).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.