UPPERCLASS

Classic Cars (Netherlands) - - Vooruitblik • Classic Cars 30 -

De pri­va­ti­se­ring van Ja­gu­ar, bood Aus­tin Rover al­le ruim­te zelf een luxe za­ken­se­dan te ont­wik­ke­len. Dat werd de Rover 800. Kon dit sa­men met Hon­da ont­wik­kel­de mo­del op­bok­sen te­gen de klas­se van de Ja­gu­ar XJ?

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.