RES­TAU­RA­TIE

Classic Cars (Netherlands) - - Vooruitblik • Classic Cars 30 -

Rogier van der Wo­ning dacht een pri­ma au­to op de kop te tik­ken, toen hij zijn spaar­geld uit­gaf aan een Fi­at 500 L uit 1972. De re­a­li­teit was an­ders: on­der de glim­men­de lak ging een bak vol el­len­de schuil. Een res­tau­ra­tie vol te­gen­slag la­ter, is de au­to wél in de con­di­tie die Rogier voor ogen had.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.