Tou­chs­creen­roc­kers

Jam­ses­sies met een ta­blet, smartpho­ne en no­te­book

C’t Magazine - - Praktijk | Muziek maken met mobiele apparaten - Mar­tin Re­che

Het blijft toch een jon­gens­droom om ooit in de vol­le schijn­wer­pers op een po­di­um te staan en met je band voor dui­zen­den men­sen op te tre­den – ook veel vol­was­se­nen dro­men daar nog van. Maar de weg van de voch­ti­ge oe­fen­ruim­te naar het gro­te po­di­um is lang: mu­ziek­les, band­coa­ching, gra­tis op­tre­dens en muf­fi­ge kel­der­clubs zijn maar een paar drem­pels die ge­no­men moe­ten wor­den. En zelfs als dat lukt: zon­der een por­tie ge­luk of de juiste con­nec­ties zal het nooit luk­ken.

Voor­dat je die weg gaat be­wan­de­len moet je gaan be­kij­ken of ge­za­men­lijk mu­ziek ma­ken ei­gen­lijk wel zo leuk is. Het voor­deel is dat je geen snaar­in­stru­ment of diep­gaan­de mu­ziek­ken­nis no­dig hebt om dat uit te pro­be­ren – een beet­je over­weg kun­nen met een tou­chs­creen en de muis is vol­doen­de. De juiste soft­wa­re maakt van ie­der An­droid- en iOS­ap­pa­raat een mu­ziek­in­stru­ment. Je kunt

Voor een 'ech­te' band heb je in ie­der ge­val een gi­taar, bas en drum­stel no­dig. Toch? Nee hoor, met een smartpho­ne, ta­blet en no­te­book kun je net zo hard roc­ken – als je maar een beet­je ken­nis van za­ken en de juiste apps of pro­gram­ma's hebt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.