Rond­je ssd's

So­lid-sta­te disks met SA­TA- en PCIe-in­ter­fa­ce

C’t Magazine - - Test | So­lid-sta­te disks - Lutz Labs

SA­TA-ssd's ha­len een snel­heid tot 550 MB/s, het maxi­ma­le wat uit die in­ter­fa­ce te ha­len is. Wil je meer dan dat, dan moet je over­stap­pen op een va­ri­ant met een PCIe-in­ter­fa­ce. We heb­ben vijf re­cen­te SA­TA-ssd's en drie PCIe-ssd's aan de tand ge­voeld: de 2,5"-SA­TA-ssd's Ada­ta SU800, Cru­ci­al MX300, de To­s­hi­ba A100 en Q300 Pro en de WD Blue plus de M.2-ver­sie daar­van. Bij de PCIe-ssd's heb­ben we de In­tel SSD 700p, Plex­tor M8Pe en de Sams­ung 960 Pro ge­test. Die M.2-ssd's ge­brui­ken de snel­le NVMe-in­ter­fa­ce (Non-Vo­la­ti­le Me­mo­ry Ex­press).

Flash­ge­heu­gen met drie bit op­slag­ca­pa­ci­teit per cel is goed­ko­per dan MLCflash­ge­heu­gen, maar gaat wel min­der lang mee. Er wordt te­gen­woor­dig nog am­per dui­de­lijk ge­spe­ci­fi­ceerd om welk flash­ge­heu­gen het gaat, maar in het al­ge­meen geldt dat MLC-flash­ge­heu­gen tot drie­dui­zend keer kan wor­den ge­wist en TLC-flash­ge­heu­gen slechts dui­zend keer. In goed­ko­pe­re con­su­men­ten-ssd's wordt mee­stal TLC-flash­ge­heu­gen ge­bruikt, in de duur­de­re mo­del­len MLC.

Het ma­ken van flash­ge­heu­gen via de 3D-me­tho­de is be­wer­ke­lijk, maar ze­ker de moei­te waard. De fa­bri­ca­ge­kos­ten ne­men af en de houd­baar­heid wordt te­ge­lij­ker­tijd be­ter door de wat gro­ve­re struc­tu­ren.

Snel­heids­boost

Veel re­cen­te ssd's, voor­al die met het re­la­tief tra­ge TLC-ge­heu­gen, ge­brui­ken een vast of dy­na­misch deel van het flash­ge-

Een ssd met een SA­TA-in­ter­fa­ce is in een oog­wenk op­ge­start en le­vert zijn da­ta lek­ker snel. Exem­pla­ren met PCIe-in­ter­fa­ce doen daar qua snel­heid nog een schep bo­ven­op en zijn in­mid­dels heel be­taal­baar ge­wor­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.