Ar­dui­no-va­ri­ant met GPS

C’t Magazine - - Nieuws | Hardware -

So­ny wil van­af 2018 on­der de naam Sprit­zer Ar­dui­no-com­pa­ti­be­le pro­to­ty­ping boards met CXD5602GF- of CXD5602GG-chips op de markt bren­gen. De­ze boards be­vat­ten een ont­van­ger voor GPS en GLONASS (zie ook pa­gi­na 89) en een ADC- en DAC-chip voor 192 kHz/24 bit. De apar­te chip CXD5247 be­vat een au­dio-ver­ster­ker en een mi­cro­foon­voor­ver­ster­ker en kan een ac­cu op­la­den. Het re­ken­werk wordt ge­daan door zes 32bit-ker­nen van het ty­pe ARM Cor­tex-M4F, die op maxi­maal 156 MHz ge­klokt zijn. Ver­der is er 8 MB flash­ge­heu­gen on­board.

Het moe­der­bord­je met de CXD5602 en CXD5247 zit op een 'break­out'-board, dat pin­com­pa­ti­bel is met Ar­dui­no Uno­s­hields. Bo­ven­dien heeft hij een kop­te­le­foon­aan­slui­ting en een mi­crosd-rea­der. Sen­so­ren kun je via I2C en SPI aan­slui­ten, net als blue­tooth- en LTE-mo­dems. Voor wifi is er SDIO. So­ny heeft nog geen prij­zen be­kend ge­maakt. (jmu)

So­ny Sprit­zer is com­pa­ti­bel met het Ar­dui­no-plat­form en heeft GPS en zes Cor­tex-ker­nen aan boord.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.