Ikea Tråd­fri-lam­pen on­der­steu­nen Phi­lips Hue, la­ter ook Ap­ple Ho­meKit

C’t Magazine - - Nieuws | Hardware -

Re­cen­te­lijk heeft Ikea een soft­wa­re-up­da­te (firm­wa­re­ver­sie 1.2.217) uit­ge­bracht voor zijn con­nec­ted led­lam­pen (Tråd­fri). De­ze heeft de com­pa­ti­bi­li­teit met ZigBee­hard­wa­re van der­den ver­be­terd, waar­door de lam­pen nu ook sa­men­wer­ken met de Phi­lips Hue-brid­ge.

Een an­de­re door Ikea aan­ge­kon­dig­de Ho­me Smart-up­da­te voor het ver­lich­tings­sys­teem zal pas in het na­jaar ver­schij­nen. Door de ge­plan­de Ho­meKit-on­der­steu­ning zal het dan mo­ge­lijk zijn om je lam­pen be­hal­ve met Si­ri, ook met de app Wo­ning (stan­daard ge­ïn­stal­leerd van­af iOS 10) in te stel­len en te be­die­nen. Bo­ven­dien wordt het mo­ge­lijk om ze sa­men met an­de­re ap­pa­ra­ten die Ho­meKit on­der­steu­nen te in­te­gre­ren in zo­ge­naam­de sce­nes. Met een Wo­ning-hub zo­als een Ap­ple TV of een iPad kun­nen ge­brui­kers de con­nec­ted slim­me ap­pa­ra­ten in huis bo­ven­dien van bui­ten­af aan­stu­ren.

Tråd­fri is een re­la­tief goed­koop con­nec­ted ver­lich­tings­sys­teem. De ver­bin­dings­hub kost bij­na 33 eu­ro, E27-led­lam­pen zijn er van­af 10 eu­ro. De lam­pen wor­den met het draad­lo­ze ZigBee-pro­to­col aan­ge­stuurd. Be­hal­ve de be­die­ning via een app of de ver­bin­dings­hub ver­koopt Ikea de lam­pen ook in com­bi­na­tie met een be­we­gings­sen­sor, een dim­mer en een af­stands­be­die­ning. De ko­men­de ja­ren wil het meu­bel­con­cern zijn dom­o­ti­ca-as­sor­ti­ment ver­der uit­brei­den. (jmu)

Sinds kort kun je Ikea's Tråd­fri-lam­pen ook op­ne­men in je Phi­lips Hue-om­ge­ving. Over een poos­je kun je ze ook be­die­nen met de Wo­ning-app en Si­ri op de iPho­ne.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.