Haal al­les uit je Mac

C’t Magazine - - Achtergrond | Docker -

De­ze herfst krijgt de Mac weer een nieuw be­stu­rings­sys­teem: macOS High Sier­ra. In High Sier­ra is de Mac weer een stuk be­ter ge­wor­den. Niet al­leen heb­ben pro­gram­ma’s nieu­we func­ties, ook ach­ter de scher­men is weer van al­les ver­be­terd om al­les nóg soe­pe­ler te la­ten lo­pen. Moch­ten die ver­an­de­rin­gen je af­schrik­ken of ben je een be­gin­nend Mac-ge­brui­ker, dan is de­ze iCre­a­te-spe­ci­al echt iets voor jou. We leg­gen al­le ba­sis­func­ties van de Mac uit, gaan die­per in op al­le nieu­wig­he­den en ge­ven on­tel­baar veel ge­brui­kerstips. Met de­ze spe­ci­al gaan er voor jou en je Mac veel deu­ren open.

voor

slechts

€12,95

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.