5 × een Af­ter­s­hokz Trek Ti­ta­ni­um

C’t Magazine - - 20 jaar c't -

t.w.v. € 150

De­ze draad­lo­ze ste­reo hoofd­te­le­foon laat je vei­li­ger deel­ne­men aan het ver­keer en zon­der zor­gen spor­ten ter­wijl je naar je fa­vo­rie­te mu­ziek luis­tert. Hij werkt via bot­ge­lei­ding, zo­dat je oren het om­ge­vings­ge­luid blij­ven op­van­gen. Hij is be­stand te­gen zweet en maakt via blue­tooth 4.1 con­tact met je smartpho­ne.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.