Tur­bo voor schij­ven

C’t Magazine - - Kort voorgesteld | Gamingmuis, Gaming headset, Hot -

Om een pc snel­ler te ma­ken is een ssd de eer­ste op­los­sing. Maar ook een schijf­sys­teem als Pri­mo­ca­che kan voor meer snel­heid zor­gen.

Pri­mo­ca­che nes­telt zich in het op­start­pro­ces van Win­dows en ver­snelt voor­al het le­zen van vaak ge­bruik­te be­stan­den. Je kunt voor het ca­chen zo'n beet­je al­les ge­brui­ken wat je nog er­gens in een stof­fig laatje hebt rond­slin­ge­ren: ssd's, usb-sticks, maar ook de­len van het werk­ge­heu­gen.

In­tel volgt met zijn Op­ta­ne-tech­niek een ver­ge­lijk­ba­re werk­wij­ze: een slechts 16 MB gro­te M.2-mo­du­le leid­de met de ap­pli­ca­tie­ben­ch­mark Sys­mark 2014 tot een ver­be­te­ring van 1200 naar 1600 pun­ten. Het­zelf­de test­sys­teem dien­de nu als ba­sis voor het draai­en van wat ben­ch­marks met Pri­mo­ca­che.

De In­tel-ssd heb­ben we niet via de Op­ta­ne-soft­wa­re ge­bruikt, maar met Pri­mo­ca­che. Dat le­vert met 1514 pun­ten al een aan­mer­ke­lij­ke stij­ging op. Het ge­bruik van een oer­ou­de 50 GB gro­te SATA-ssd als ca­che leid­de ech­ter tot niet meer dan een ont­nuch­te­ren­de 1250 pun­ten. Pri­mo­ca­che kan ook DRAM als buf­fer ge­brui­ken (als je 4 GB RAM of meer hebt), maar daar be­haal­den we geen ex­tra snel­heids­voor­deel mee. Er is naast een ver­sie voor Win­dows ook een ver­sie voor Win­dows Ser­ver be­schik­baar.

Mocht je nog een ou­de ssd heb­ben lig­gen, dan kun je daar­mee een oud sys­teem met Pri­mo­ca­che iets snel­ler ma­ken. Daar nieu­we hard­wa­re voor ko­pen loont niet.

Als je toch al be­reid bent geld uit te ge­ven, kun je be­ter met­een een klei­ne ssd ko­pen voor het be­stu­rings­sys­teem en de pro­gram­ma's. (nkr)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.