Plas­tic plak­ken

C’t Magazine - - Lifestyle - kck.st/2slV­bUF • van­af 14 dol­lar

Ie­der­een die wel eens in een tand­arts­stoel heeft ge­le­gen, kent het prin­ci­pe van gaat­jes vul­len. Ma­te­ri­aal wordt in het gat ge­stopt, en dan gaat er kort een uv-lamp op en voi­la: het wordt in­stant hard. Dat idee zit ook ach­ter de Bon­dicEVO. Het is een klei­ne, hand­za­me hou­der met een tu­be vloei­baar plas­tic met een me­ta­len punt en een uv-lamp op klei­ne goed­ko­pe bat­te­rij­en. Via de uv-lamp laat je het plas­tic in slechts vier se­con­den vol­le­dig uit­har­den. Dit werkt zelfs on­der wa­ter.

Je houdt hem vast als een pen en kunt zo heel pre­cies een of meer­de­re drup­pels van het vloei­ba­re plas­tic do­se­ren. Naast ge­bro­ken items aan el­kaar lij­men, kun je ook ga­ten vul­len of ex­tra ma­te­ri­aal aan iets toe­voe­gen. De vloei­stof droogt niet uit in de tu­be, en het ma­te­ri­aal is be­stand te­gen zuur, loog, olie, wa­ter en kan te­gen tem­pe­ra­tu­ren tus­sen -40 gra­den en +150 gra­den. Na­der­hand is het plas­tic nog te schu­ren of over te schil­de­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.