Al­les af­spe­len

C’t Magazine - - Apps | Favoriete apps van de redactie -

iOS/An­droid (gra­tis) iOS is een mooi plat­form, maar om er films en mu­ziek op te zet­ten krijg je te ma­ken met het weer­bar­sti­ge iTu­nes ... voor­al als je even een paar film­pjes van je pc naar je iPad wilt over­he­ve­len. Ge­luk­kig is er Play­erXtre­me.

Die app kan niet al­leen 36 film­for­ma­ten af­spe­len, maar biedt een he­le reeks aan me­tho­des om films over te zet­ten. Je start in het Li­bra­ry-scherm, dat in het be­gin leeg zal zijn. On­der­aan klik je dan op Net­work. Op het scherm zie je links­bo­ven zes ma­nie­ren om films over te zet­ten (from brow­ser, from we­bDAV, via usb ca­ble, from pc/nas, from url en from in­ter­net). Daar­on­der staan de ge­von­den net­werk­s­ha­res. Rechts staat voor el­ke me­tho­de een stap voor stap uit­leg, ide­aal. Het werkt snel en mak­ke­lijk. In de Li­bra­ry kun je de films met één tik op hun af­beel­ding af­spe­len. Houd je je vin­ger lan­ger op de thumb­nail, dan krijg je een ven­ster met ex­tra in­for­ma­tie en op­ties voor het ver­plaat­sen, her­noe­men en ver­wij­de­ren van de film. Tij­dens het af­spe­len kun je heel veel in­stel­lin­gen aan­pas­sen, waar­on­der het beeld­for­maat (de as­pect-ra­tio): ori­gi­nal, stretch, as­pect fill, 16:4, 4:3 et ce­te­ra. Je kunt ook de bij­be­ho­ren­de on­der­ti­tels in ve­le ta­len di­rect down­lo­a­den en de tekst­groot­te aan­pas­sen.

Met de Pro-ver­sie (€ 5,49) heb je geen last van re­cla­me en krijg je 5 ex­tra func­ties, waar­on­der af­spe­len via Air­play en Chro­me­cast.

Play­erXtre­me zet ilms op je pc of nas via wi i of ka­bel in een oog­wenk op je iOS- of An­droid­ap­pa­raat.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.