Kiek je­zelf over­al

C’t Magazine - - Apps | Favoriete apps van de redactie -

iOS/An­droid (gra­tis)

Te­le­port (what's in a na­me?) is een mak­ke­lij­ke foto-edi­tor om heel mak­ke­lijk en snel een sel­fie (of an­de­re foto op je te­le­foon) op te leu­ken. Je kunt bij­voor­beeld je haar­kleur ver­an­de­ren of een saaie of on­ge­wens­te ach­ter­grond blur­ren of zelfs he­le­maal ver­van­gen. Je kunt kie­zen voor een van de stan­daard­ach­ter­gron­den of een wil­le­keu­ri­ge an­de­re foto uit je ga­le­rij. Zo kun je bij­voor­beeld de Eif­fel­to­ren of een zon­nig pal­men­strand ach­ter je sel­fie plak­ken en het re­sul­taat met­een uplo­a­den naar Fa­ce­book, In­st­agram en der­ge­lij­ke of naar je mes­sen­ger. De fo­to­be­wer­king ge­beurt door A.I. in de cloud.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.