LG G6

C’t Magazine - - Test | High-end smartphones -

Wat bij de LG G6-smartpho­ne voor­al op­valt is zijn for­maat van 5,7 inch. De zij­kan­ten zijn slechts 2 mil­li­me­ter dun. Daar komt nog bij dat hij een on­ge­brui­ke­lij­ke scherm­ver­hou­ding heeft van 18:9 (of­te­wel 2:1) en een ho­ge re­so­lu­tie van 2880 × 1440 pixels. Het voor­deel is dat je naast con­tent in 16:9-for­maat de An­droid­knop­pen nog kunt la­ten weer­ge­ven. Het scherm hoort bij de mooi­ste lcd's die we in een smartpho­ne ge­zien heb­ben. Al­leen de oled­scher­men van de Ga­laxy S8 heb­ben nog mooi­er beeld.

De twee hoofd­ca­me­ra's val­len al­leen op met hun maxi­ma­le dia­frag­ma en kijk­hoek, f/1.8 en 71 gra­den en f/2.4 en 125 gra­den. Die laat­ste le­vert wel een hef­tig fis­hey­eef­fect op en heeft een vast brand­punt.

Bei­de ca­me­ra's wer­ken met de­zelf­de sen­sor, dus de ver­schil­len in beeld­ei­gen­schap­pen zijn niet groot. De foto's zijn scherp, mis­sen een tik­je dy­na­miek en het groen mag wat min­der hef­tig. Het ma­ken van een foto duurt vaak meer dan een se­con­de. Af­ge­zien daar­van be­hoort de au­to­fo­cus­ca­me­ra tot de bes­te smartphon­eca­me­ra's.

On­danks de ou­de­re pro­ces­sor is de per­for­man­ce in or­de. De smartpho­ne oogt qua design niet zo mo­dern, maar de ach­ter­kant is wel van Go­ril­la Glass. De vin­ger­af­druk­sen­sor zit aan de ach­ter­kant en dat is even wen­nen. Dan gaat het her­ken­nen van je vin­ger­af­druk wel eens mis.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.