Sams­ung Ga­laxy S8

C’t Magazine - - Test | High-end smartphones -

Sma­ken ver­schil­len na­tuur­lijk, maar wij zijn het er over eens dat hij er mooi uit­ziet. Bij­na de he­le voor­kant van de Sams­ung Ga­laxy S8 be­staat uit dis­play. Aan de zij­kan­ten buigt het naar ach­te­ren, zo­dat de flin­ter­dun­ne rand bij­na he­le­maal weg­valt. Het bij­na rand­lo­ze scherm ziet er niet al­leen mooi uit, maar heeft ook han­di­ge voor­de­len: on­danks zijn 5,8 inch ziet het toe­stel er com­pac­ter uit dan de mees­te van de ge­tes­te smartpho­nes. En met 700 cd/m2 komt er ook meer licht van­af dan van welk an­der smartpho­ne­scherm dan ook. Dank­zij oled heeft hij krach­ti­ge­re kleu­ren dan een lcd. Stan­daard draait hij op een te­rug­ge­schroef­de re­so­lu­tie om ener­gie te be­spa­ren. Als je de re­so­lu­tie op­schroeft via de in­stel­lin­gen, is al­leen van zeer dicht­bij wat ver­schil te zien.

De pro­ces­sor en ca­me­ra's la­ten een goe­de in­druk ach­ter. De pro­ces­sor is van Sams­ung zelf, die kan de con­cur­ren­tie van Qu­al­comm mak­ke­lijk bij­be­nen. De foto's en vi­deo's ho­ren bij het bes­te wat er op dit mo­ment te be­ha­len valt. Het beeld is daar­en­te­gen slechts een tik­je be­ter dan bij de S7.

De as­sis­tent van Sams­ung, Bix­by, mag je rus­tig ne­ge­ren. Hij haalt het echt niet bij Goog­le As­sis­tant en je moet er ook nog En­gels te­gen spre­ken. Sams­ungs An­droid-aan­pas­sin­gen on­der de naam Sams­ung Ex­pe­rien­ce be­vat­ten al­ler­lei me­nu­aan­pas­sin­gen en ex­tra apps, maar die zijn lang niet zo goed als de apps van Goog­le.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.