Reed con­tact

C’t Magazine - - Praktijk | Pi Zero: deur-/raambeveiliging -

Een reed con­tact (of reed switch) werkt als een ge­wo­ne sim­pe­le druk­knop, maar dan een die be­diend wordt met een mag­neet. Hij be­staat uit een dun gla­zen buis­je met daar­in twee me­ta­len lip­jes die pa­ral­lel naast el­kaar lig­gen. Reed con­tacts zijn er in twee ty­pes: nor­mal­ly open (NO) en nor­mal­ly clo­sed (NC). Bij een NO-ty­pe ra­ken de twee lip­jes el­kaar niet, ten­zij je de mag­neet er­bij houdt. Bij een NC ra­ken de lip­jes el­kaar wel tot­dat je de mag­neet er­bij houdt. In dit pro­ject ge­brui­ken we een NO-ty­pe.

Het voor­deel van een reed con­tact ten op­zich­te van een ge­wo­ne druk­knop is ook dat de lip­jes be­schermd zijn te­gen stof, vocht en cor­ro­sie, om­dat ze vol­le­dig af­ge­slo­ten zijn van de bui­ten­we­reld.

Een reed con­tact.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.