Dell S2817Q

C’t Magazine - - Test | 4K-schermen voor op kantoor -

Op het 28-inch scherm kun je veel ven­sters kwijt en met een scherp­te van 157 ppi blijft de in­houd toch mooi scherp. Voor de­ze gro­te mo­ni­tor be­taal je een be­schei­den 430 eu­ro.

Om het scher­mop­per­vlak be­ter te be­nut­ten, ac­ti­veer je met het bij­ge­le­ver­de hulp­pro­gram­ma Dis­play Ma­na­ger een ras­ter waar­op pro­gram­ma­ven­sters ge­rang­schikt kun­nen wor­den. Via de vier in­puts kan de S2817Q het beeld van twee pc’s te­ge­lij­ker­tijd to­nen via PiP of PbP. He­laas kun je daar­voor al­leen de com­bi­na­tie van HD­MI en Dis­playPort ge­brui­ken, geen dub­be­le Dis­playPort. Bij PbP wor­den de twee beel­den naast el­kaar ge­schaald of op de wer­ke­lij­ke re­so­lu­tie ge­toond. Voor dat laat­ste moet de in­put­re­so­lu­tie wel 1920 x 2160 zijn, an­ders wordt het beeld sa­men­ge­drukt of krijg je zwar­te ran­den bo­ven en on­der.

Het TN-pa­nel heeft een con­trast van maar 746:1 en heeft moei­te met don­ke­re tin­ten. In plaats van een grijs­tin­ten­ver­loop za­gen we bij de tes­taf­beel­ding vaal zwart, een beet­je don­ker­grijs en veel licht­grijs. Door de slech­te kijk­hoe­ken ver­schie­ten de flet­se kleu­ren zo­dra je met je hoofd be­weegt. En dat moet je vaak doen om­dat het scherm vrij laag staat en Dell be­hal­ve kan­te­len al­le stel­mo­ge­lijk­he­den weg­ge­la­ten heeft. Je kijkt al snel van bo­ven­af op het scherm, of je moet je zit­hou­ding aan­pas­sen. Ook de 1,7 cm bre­de, spie­ge­len­de rand is niet ge­schikt voor op kan­toor. groot scher­mop­per­vlak kijk­hoekaf­han­ke­lijk TN-pa­nel geen hoog­te­ver­stel­ling spie­ge­len­de rand

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.