Acer CB241HQK

C’t Magazine - - Test | 4K-schermen voor op kantoor -

Acer maakt een 4K-mo­ni­tor voor min­der dan 400 eu­ro en zit daar­mee ruim on­der de prijs van de an­de­re mo­del­len in de test. Dat zie je ech­ter ook aan de ge­bruik­te ma­te­ri­a­len. Het kras­ge­voe­li­ge kunst­stof van de scherm­ran­den en voet komt goed­ko­per over dan bij de con­cur­ren­ten. Bo­ven­dien spie­gelt het, wat op kan­toor he­le­maal hin­der­lijk is. De ont­bre­ken­de usb-hub weer­spie­gelt even­eens de la­ge prijs.

Het 24-inch pa­nel biedt in de­ze test met 184 ppi de hoog­ste scherp­te en toont le­ven­di­ge kleu­ren. Bij het test­exem­plaar had het pa­nel last van me­cha­ni­sche druk, wat leid­de tot zicht­ba­re licht­krin­gen bij de ran­den. Dat be­ïn­vloed­de de zwart­weer­ga­ve ne­ga­tief en viel zelfs op bij lich­te beel­den op het scherm.

Als in­put­sig­na­len voor het beeld zijn zo­wel een Dis­playPort- en HDMIaan­slui­ting als een DVI-poort be­schik­baar. Die laat­ste is maxi­maal ge­schikt voor 4K-beel­den met 30 Hz, maar of dat mo­ge­lijk is hangt ook van de gra­fi­sche kaart af. La­ge­re re­so­lu­ties wor­den door de CB241HQK be­trouw­baar ge­ïn­ter­po­leerd.

In het een­vou­di­ge, maar over­zich­te­lij­ke mo­ni­tor­me­nu vind je een sRGB-mo­dus. Die past ech­ter niet de kleur­weer­ga­ve aan, maar stelt de hel­der­heid in op een be­paal­de waar­de. Kleu­ren zijn hand­ma­tig in te stel­len mid­dels de drie pri­mai­re kleu­ren, maar ook via zes kleur­tin­ten. De klein­ste mo­ni­tor in de test neemt in ie­der ge­val in de breed­te wei­nig plaats op een bu­reau in, maar de mo­ni­to­ren van Dell en AOC heb­ben een com­pac­te­re voet. erg scherp beeld gun­stig ge­prijsd hel­der­heids­ver­de­ling spie­ge­len­de rand

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.