Fu­jit­su P27T-7 UHD

C’t Magazine - - Test | 4K-schermen voor op kantoor -

Het 27-inch mo­del van Fu­jit­su is met zijn on­op­val­len­de design het pro­to­ty­pe van een mo­ni­tor voor op kan­toor. Kijk je er recht van vo­ren op, dan lijkt hij met zijn bre­de, grij­ze ran­den bij­na op een ou­der­wet­se beeld­buis­mo­ni­tor. Door de soe­pe­le en nauw­keu­ri­ge stel­mo­ge­lijk­he­den stem je de P27T-7 UHD mak­ke­lijk af op bij­na el­ke zit­hou­ding. Het scherm is ook in staan­de of lig­gen­de stand te zet­ten, maar het zou han­dig zijn als je dan zou kun­nen zien of voe­len wan­neer de ge­wens­te stand be­reikt is.

De ver­za­dig­de kleu­ren van het mat­te IPS-pa­nel ver­an­de­ren nau­we­lijks van kleur als je ze van­uit gro­te­re kijk­hoe­ken be­kijkt. Grijs­tin­ten wor­den goed on­der­schei­den, al­leen het zwart is iets te licht. Fu­jit­su heeft de hel­der­heids­ver­de­ling be­ter voor el­kaar dan de con­cur­ren­ten. Met een don­ke­re schermin­houd vie­len bij het test­exem­plaar wel twee hel­de­re ge­bie­den op bij de bo­ven­rand, waar de rand op het pa­nel druk­te.

Slechts één van de drie HDMIaan­slui­tin­gen on­der­steunt 4K met 60 Hz. Bij PiP en PbP kun je al­leen Dis­playPort en HD­MI com­bi­ne­ren, niet twee in­puts van het­zelf­de ty­pe. In PbP-mo­dus toont de Fu­jit­su-mo­ni­tor de twee beel­den naar wens on­der of naast el­kaar. Voor ge­bruik op kan­toor is twee USB 3.0-poor­ten te wei­nig als je naast een muis en een toet­sen­bord ook nog an­de­re usb-rand­ap­pa­ra­tuur wilt aan­slui­ten. Een via de hub aan­ge­slo­ten ssd haal­de een schrijf­snel­heid van slechts 416 MB/s, cir­ca 10 pro­cent tra­ger dan de con­cur­ren­tie. goe­de kleur­weer­ga­ve gro­te kijk­hoe­ken goe­de er­go­no­mie slechts twee usb-poor­ten

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.