Asus Phoe­nix GeFor­ce GT 1030 OC 2GB

C’t Magazine - - Test | 4K grafische kaarten -

De Asus-kaart met GeFor­ce GT 1030-chip is met zijn prijs van 90 eu­ro re­la­tief goed­koop. Een gro­te ven­ti­la­tor zorgt voor goe­de koe­ling. Een stof­af­scher­ming van de ko­gel­la­gers met IP5X-ra­ting ver­dub­belt vol­gens Asus de le­vens­duur van de ven­ti­la­tor. Die draait al als de kaart niet be­last wordt, maar wel on­hoor­baar. Dat blijft ook zo bij zwa­re be­las­ting.

Door zijn leng­te van 18 cen­ti­me­ter heeft de GT 1030-kaart wei­nig ruim­te no­dig, maar hij hangt wel over een twee­de PCIe-slot heen. Asus biedt met de GeFor­ce GT 1030 SL 2G BRK een pas­sief ge­koeld mo­del voor zo'n 85 eu­ro, maar ook die be­slaat twee slots.

De Asus-kaart kan geen twee 4K-scher­men aan­stu­ren want de DVI-D-poort on­der­steunt geen du­al­link. Meer dan 1920 × 1200 pixels kan de kaart via die aan­slui­ting niet weer­ge­ven. Een Dis­playPort-aan­slui­ting voor mo­der­ne mo­ni­to­ren ont­breekt, dus voor UHD blijft al­leen de HD­MI 2.0baan­slui­ting over.

Op de cd staan be­hal­ve de dri­ver en de over­klok­tool GPUTweak II al­ler­lei Goog­le- en strea­mingsoft­wa­re. Je kunt die bij de in­stal­la­tie wel uit­vin­ken. erg stil geen DL-DVI geen Dis­playPort

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.