MSI GeFor­ce GT 1030 2GH LP OC

C’t Magazine - - Test | 4K grafische kaarten -

De­ze 90 eu­ro kos­ten­de GeFor­ce-kaart steekt maar ze­ven cen­ti­me­ter uit het slot en past daar­door ook in een low-pro­fi­le slot van een plat­te desktop­be­hui­zing. Er zit geen ven­ti­la­tor op, wat ide­aal is voor een stil­le kan­toor- of mul­ti­me­dia-pc. Ach­ter­in de pc-be­hui­zing be­slaat de kaart wel­is­waar maar één slot, maar het gro­te koel­li­chaam hangt bo­ven het naast­ge­le­gen PCIe-slot op het moe­der­bord. Bij dat slot kun je daar­door bij­voor­beeld al­leen een slot­plaat met aan­sluit­ka­bels voor moe­der­bord­he­a­ders ge­brui­ken.

De MSI-kaart heeft een HD­MI 2.0b-aan­slui­ting en Dis­playPort 1.4, maar geen DVI-aan­slui­ting. Met twee mo­ni­to­ren blijft het ener­gie­ver­bruik on­der de 10 watt. Bij een duur­test met Fur­mark werd het koel­blok war­mer dan 80 °C. Om­dat de kaart nor­ma­li­ter niet veel hoeft te doen, is dat geen pro­bleem, maar in een com­pac­te be­hui­zing zon­der ven­ti­la­to­ren moet je de tem­pe­ra­tuur van de kaart in de ga­ten hou­den.

De mee­ge­le­ver­de cd be­vat on­der an­de­re tools voor het over­klok­ken en veel tri­al­ver­sies, maar on­ge­wens­te items kun je uit­vin­ken. low-pro­fi­le kaart geen ven­ti­la­tor geen DVI-aan­slui­ting

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.