Zotac GeFor­ce GT 1030 2GB GDDR5

C’t Magazine - - Test | 4K grafische kaarten -

De klei­ne Zotac GeFor­ce­kaart is als low-pro­fi­le kaart ge­schikt voor een com­pac­te pc-be­hui­zing. Met een dik­te van 1,6 cm be­slaat hij slechts een en­kel slot. De kaart kost 85 eu­ro en een low-pro­fi­le slot­plaat wordt mee­ge­le­verd.

Op het klei­ne koel­blok zit een nog klei­ne­re ven­ti­la­tor die in on­be­las­te toe­stand al draait. Maar zelfs als de kaart zwaar be­last wordt, hoor je hem niet. Als de kaart het nor­ma­le Win­dows-bu­reau­blad weer­geeft, is het ener­gie­ver­bruik iets ho­ger dan bij de an­de­re GeFor­ce-kaar­ten. Maar bij een du­al-mo­ni­tor­op­stel­ling en het af­spe­len van UHD-vi­deo's heeft de kaart vol­doen­de aan min­der dan ne­gen watt.

De aan­slui­tin­gen van de Zotac-kaart zijn net zo be­perkt als bij de an­de­re ge­tes­te GeFor­ce-kaar­ten. De DVI-D-poort on­der­steunt geen du­al-link en ver­der is er al­leen een HD­MI 2.0b-poort, die een 4K-scherm wel op de vol­le­di­ge re­so­lu­tie met 60 fps kan aan­stu­ren.

De cd be­vat af­ge­zien van de dri­ver al­leen GeFor­ce Ex­pe­rien­ce. Die soft­wa­re op­ti­ma­li­seert ga­me-in­stel­lin­gen en up­da­te de dri­ver, maar ver­eist wel re­gi­stra­tie. sin­gle-slot low-pro­fi­le kaart erg stil geen Dis­playPort

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.