XFX Ra­de­on RX-550P4TFG5

C’t Magazine - - Test | 4K grafische kaarten -

De RX-550P4TFG5 is met 4 gi­ga­by­te GDDR-ge­heu­gen be­ter uit­ge­rust dan de an­de­re kaar­ten, maar met 135 eu­ro ook een stuk duur­der. De kaart heeft een nor­ma­le hoog­te, maar is slechts 1,8 cen­ti­me­ter dik en be­slaat daar­door maar één slot.

Een gro­te ven­ti­la­tor zorgt voor de warm­te­af­voer. Bij 2D-desktop­ge­bruik draait die niet, pas van­af 58 gra­den be­gint hij de warm­te van het plat­te koel­blok on­der de dun­ne af­dek­kap af te voe­ren. Bij maxi­ma­le be­las­ting maakt de koe­ling veel la­waai, een na­deel van het dun­ne design. Bij nor­ma­le 2Dbe­las­ting en het af­spe­len van vi­deo's blijft de kaart stil.

Een be­lang­rij­ker kri­tiek­punt is dat het ener­gie­ver­bruik van de XFX-kaart bij de Fur­mark-test na vijf mi­nu­ten meer dan 81 watt was. De maxi­ma­le waar­de voor een PCIe-x16 slot mag niet meer dan 75 watt zijn.

Met het gro­te gra­fi­sche ge­heu­gen en drie poor­ten die 4K on­der­steu­nen (DL-DVI, HD­MI 2.0b en Dis­playPort 1.4) is de­ze sin­gle-slot kaart ge­schikt om twee of drie scher­men tot UHD-re­so­lu­tie aan te stu­ren. De soft­wa­re is het­zelf­de als bij de XFX low­pro­fi­le kaart. be­slaat slechts één slot veel gra­fisch ge­heu­gen ruist bij be­las­ting

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.