Be­stu­rings­sys­teem om­ge­vin­gen van con­tai­ners

C’t Magazine - - Achtergrond | Docker -

Doc­ker-con­tai­ners be­vat­ten de uit te voe­ren soft­wa­re en al­le daar­voor be­no­dig­de bi­bli­o­the­ken uit Doc­ker-ima­ges. Die wor­den uit ve­le la­gen sa­men­ge­steld, die zijn te her­ge­brui­ken – MySQL- en Wor­dPress-la­gen zijn bij­voor­beeld op de­zelf­de De­bi­an-laag ge­ba­seerd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.