Doc­ker in Win­dows

C’t Magazine - - Achtergrond | Docker -

Ook in de Win­dows-we­reld is het en­thou­si­as­me voor Doc­ker toe­ge­no­men. Mi­cro­soft prijst de ze­ge­nin­gen van zo­ge­he­ten Win­dows-con­tai­ners. Het Doc­ker-pro­ject biedt pa­ral­lel daar­aan Doc­ker for Win­dows aan. Voor ou­de­re Win­dows-ver­sies is er de Doc­ker-tool­box. Al­le op­los­sin­gen heb­ben ge­meen dat er bij Win­dows meest­al een vir­tu­e­le ma­chi­ne ge­bruikt wordt waar­in de con­tai­ners draai­en.

Als je Mi­cro­softs Win­dows-con­tai­ners ge­bruikt, kun je daar al­leen Win­dows-pro­gram­ma's in uit­voe­ren. Voor Li­nux-toe­pas­sin­gen moet je on­der Win­dows te­rug­val­len op Doc­ker for Win­dows, maar daar draai­en dan al­leen weer Li­nux-pro­gram­ma's in. In ver­ge­lij­king met de op Li­nux ge­ba­seer­de Doc­ker-con­tai­ners is het en­thou­si­as­me voor Win­dows-con­tai­ners en het bij­be­ho­ren­de aan­bod nog ge­ring.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.