Con­tai­ners door­lus­sen

C’t Magazine - - Praktijk | Docker: Containers in plaats van Virtua -

Als el­ke con­tai­ner maar één ser­vi­ce of pro­ces uit­voert, heb je een proxy als tus­sen­per­soon no­dig. In­dien ge­wenst haalt zijn com­pa­n­ion ook met­een SSL-cer­tiica­ten op. Dat werkt niet met de stan­daard brid­ge0 van Doc­ker, maar wel met een brid­ge op ba­sis van User Dein­ed Net­works. Daar­mee kan de proxy de con­tai­ners met web­ser­vi­ces via hun na­men vin­den en is een port­for­war­ding in de ire­wall van de proxy ge­noeg.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.