Link ver­sus User De in­ed Net­work

C’t Magazine - - Praktijk | Docker: User Defined Networks -

Als een web­ser­ver als van­ouds al­leen aan de da­ta­ba­se-con­tai­ner wordt ge­knoopt (links), kent hij al­leen de naam van de da­ta­ba­se-con­tai­ner, maar de an­de­re kant op werkt dat niet. In het User Dein­ed Net­work 'web­net' (rechts) kun­nen de con­tai­ners via de em­bed­ded DNS-ser­ver van Doc­ker de na­men van al­le con­tai­ners bin­nen het­zelf­de net­werk re­sol­ven.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.