Dr. Ti­mo St­ef­fens, mi­nis­te­rie van IT-vei­lig­heid - CERT

C’t Magazine - - Knowhow | Attribution -

Ti­mo St­ef­fens is in­te­rim hoofd van het CERT van het mi­nis­te­rie van IT­vei­lig­heid in Duits­land. Hij houdt zich be­zig met de de­tec­tie en het af­wen­den van ge­rich­te spi­o­na­ge­aan­val­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.