Pat­terns of Li­fe – wat tijd­stip­pen ver­ra­den

C’t Magazine - - Knowhow | Attribution -

Er valt veel af te lei­den uit de tijd­stip­pen waar­op aan­val­lers ac­tief zijn. De on­der­staan­de groep wordt door ProofPoint van­we­ge de ver­scho­ven tij­den waar­op ac­ti­vi­teit te zien is ge­lo­ka­li­seerd in een tijd­zo­ne van on­ge­veer GMT+8. Dit komt neer op Rus­land, China, Ma­lei­sië of Au­stra­lië.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.