Ga­ming-muis: Asus ROG Strix Evol­ve

C’t Magazine - - Inhoud -

Met een ga­ming­muis ben je uren­lang in­ten­sief in de weer. El­ke hand is an­ders, dus een aan­pas­ba­re muis is geen over­bo­di­ge luxe.

Als je ve­le uren in­ten­sief muist tij­dens het ga­men, heb je het liefst een muis die lek­ker com­for­ta­bel in de hand ligt. Een stan­daard ga­ming­muis voelt meest­al niet zo fijn aan, voor­al links­han­di­gen heb­ben daar last van.

De ROG Strix Evol­ve heeft een ex­tra set top­co­vers voor zo­wel links- als rechts­han­di­gen om vier ver­schil­len­de con­fi­gu­ra­ties te kun­nen ma­ken. Daar­mee pas je de pas­vorm aan je hand aan voor een muis­hou­ding die fijn aan­voelt. Het los­klik­ken is de eer­ste keer even eng, maar het plas­tic kan wel wat heb­ben. Het wis­se­len is sim­pel en snel te doen. De top­co­vers zijn don­ker­grijs, de rest van de muis is zwart.

De muis heeft rub­be­ren zij­pa­ne­len met een re­li­ëf voor goe­de grip. Ook het scrol­wiel heeft die laag. Het schoon­ma­ken van de muis gaat zo te zien wel een min­der leu­ke klus wor­den: tus­sen de rib­bels hoopt de vie­zig­heid zich mak­ke­lijk op.

De top­co­vers had­den iets ru­wer ge­mo­gen, ze wa­ren vrij glad, maar dat is ook een kwes­tie van voor­keur. Al­le knop­pen voe­len de­ge­lijk aan en zijn goed te be­rei­ken. De brai­ded ka­bel is lek­ker soe­pel en heeft een goe­de leng­te.

De Strix Evol­ve heeft ook RGB-ver­lich­ting. Die ver­lich­ting heeft on­der­steu­ning voor Au­ra Sync om bij­voor­beeld je moe­der­bord en gpu de­zelf­de kleur licht te la­ten ge­ven als je muis. Via de soft­wa­re is het aan­pas­sen van de knop­pen, in­stel­lin­gen en ver­lich­ting zo ge­piept. (avs)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.