14"-no­te­book: Asus Zen­book UX430

C’t Magazine - - Inhoud -

De Zen­book UX430 van Asus biedt meer scherm dan je denkt. De hard­wa­re is niet al­leen ge­schikt voor re­gu­lier da­ge­lijks ge­bruik.

Asus heeft de Zen­book met 14-inch Full HD-dis­play in een 13-inch be­hui­zing ge­stopt. De rand is daar­door flin­ter­dun, maar de web­cam met 0,9 me­ga­pixel ca­me­ra zit nog steeds bo­ven­aan – in te­gen­stel­ling tot bij veel no­te­books als die van Dell. Je ge­spreks­part­ner kijkt dus niet te­gen je on­der­kin aan. De be­hui­zing van ro­buust me­taal met ge­spon­nen cir­kels heeft de ka­rak­te­ris­tie­ke Zen­book­stijl van wel­eer.

Aan de zij­kant zit­ten on­der meer drie USB-C-aan­slui­tin­gen en een sd-kaarts­lot. Rechts­bo­ven in het re­de­lijk gro­te touch­pad is een vin­ger­af­druks­can­ner ge­ïn­te­greerd.

Door de du­al­co­re i5 van In­tel (klok­snel­heid van 2,5–3,1 GHz) en de ssd werkt de voor­ge­ïn­stal­leer­de Win­dows 10 Ho­me snel ge­noeg voor toe­pas­sin­gen als sur­fen en mai­len. Een­vou­di­ge ga­mes zijn door het ri­an­te werk­ge­heu­gen ech­ter ook goed te spe­len. Het mat­te IPS-dis­play met 157 dpi en een 16:9-beeld­ver­hou­ding on­der­steunt al­leen geen touch.

Naast de UX430, die al­leen in blauw ver­krijg­baar is, heeft Asus ook de Zen­book UX410 in het as­sor­ti­ment. Die volgt de UX310 op. Dat no­te­book is 100 eu­ro goed­ko­per dan het 430-mo­del, maar moet het met de helft qua werk­ge­heu­gen en op­slag­ca­pa­ci­teit doen. (mvdm)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.