An­droid-smartpho­ne: Mo­to E4 Plus

C’t Magazine - - Inhoud -

De E4 Plus van Mo­to is een gro­te de­ge­lij­ke smartpho­ne in het bud­get­seg­ment. Het be­lang­rijk­ste plus­punt is de ex­tra gro­te bat­te­rij.

De ge­mid­del­de ge­brui­ker heeft geen smartpho­ne van 700 eu­ro of meer no­dig. Als gang­ba­re apps zo­als What­sApp er maar op draai­en en het ap­pa­raat na het in­stal­le­ren van een hand­vol apps niet met­een vol staat. En het is wel han­dig als de ac­cu het eind van de dag haalt, iets wat je bij top­mo­del­len soms niet ze­ker weet.

De gang­ba­re smartpho­nes heb­ben een ac­cu­ca­pa­ci­teit van 2000 à 3000 mAh, maar de Mo­to E4 Plus heeft het dub­be­le: 5000 mAh. Zo­als ver­wacht gaat de bat­te­rij dan ook erg lang mee, twee da­gen (of meer) is goed haal­baar. De be­schei­den scherm­re­so­lu­tie draagt ze­ker bij aan die lan­ge ac­cu­duur, maar het scherm kan vol­doen­de hel­der voor bui­ten­ge­bruik. Ook de quad­co­re Me­diaTek-pro­ces­sor is vrij zui­nig. De co­res zijn met 1,25 GHz vrij laag ge­klokt, maar de 3 GB werk­ge­heu­gen zor­gen er­voor dat scha­ke­len tus­sen apps toch re­de­lijk snel gaat. 16 GB aan op­slag­ruim­te, du­alsim en een ca­me­ra voor bij dag­licht aar­di­ge foto’s ma­ken het plaat­je com­pleet. De vrij ka­le An­droid-ver­sie zon­der blo­at­wa­re is voor de An­droid-markt aar­dig up-to-da­te.

De me­ta­len be­hui­zing is een plus­punt in de­ze prijs­klas­se. Het ge­wicht zorgt voor een de­ge­lij­ke in­druk. De vin­ger­af­druks­can­ner on­der het scherm werkt re­de­lijk, maar niet zo ac­cu­raat als bij de top­mo­del­len. Door de po­si­tie on­der het scherm zul je ge­neigd zijn hem als ho­me­knop te ge­brui­ken, maar dat werkt he­laas niet: leg je je vin­ger daar­op, dan wordt het toe­stel ver­gren­deld. (mdt)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.