Aan­pas­ba­re muis: Asus ROG Pu­gio

C’t Magazine - - Inhoud -

Hoe zorg je er­voor dat een muis niet al­leen lek­ker lang mee­gaat, maar ook klikt zo­als jij het wilt? Door mid­del van ver­wis­sel­ba­re swit­ches.

De Pu­gio van Asus is ge­schikt voor zo­wel links- als rechts­han­di­gen. De muis voelt lek­ker ste­vig aan en ligt pret­tig in de hand. Naast de drie apar­te vlak­ken met RGB-ver­lich­ting (zelfs met je hand op de muis zie je nog wat ver­lich­ting) en on­der­steu­ning voor Au­ra Sync biedt de ROG Pu­gio een mooie ver­wis­sel­truc. De swit­ches voor de muis­knop­pen zijn sim­pel om te wis­se­len. Dit is niet al­leen han­dig om te twea­ken, maar ook om ze te kun­nen ver­van­gen mocht er een­tje vroeg­tij­dig het le­ven la­ten. On­der­op de muis zit­ten vier schroe­ven, af­ge­dekt met rub­be­ren dop­jes. Na het los­ha­len van de dop­jes en de schroe­ven trek je de Om­ron-swit­ches een­vou­dig los en ver­vang je ze door een an­de­re set. Een ex­tra set Om­ron-swit­ches wordt ui­ter­aard mee­ge­le­verd. De web­si­te van Asus ver­meldt ove­ri­gens wel­ke swit­ches com­pa­ti­bel zijn met de muis, voor als je nog wat meer wilt ex­pe­ri­men­te­ren.

De knop­pen links en rechts zijn ook te ver­van­gen. Die zit­ten sa­men met de ex­tra set swit­ches in een net­te op­berg­doos. En nu we het toch over op­ber­gen heb­ben: Asus le­vert ook een stof­fen zak­je mee om hem in op te ber­gen.

De Ar­mou­ry-soft­wa­re van Asus laat je kie­zen uit ver­schil­len­de pro­fie­len qua kleur van de ver­lich­ting, de ge­voe­lig­heid, de pol­ling-ra­te en na­tuur­lijk de (ma­cro) knop­pen. Een an­der han­dig­heid­je is het ka­li­bre­ren van de sen­sor, zo­dat de muis zo goed mo­ge­lijk pres­teert op de ge­bruik­te on­der­grond. (avs)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.