Vol­gend num­mer

Num­mer 11 ver­schijnt op 10 ok­to­ber 2017

C’t Magazine - - Inhoud -

Hac­king-tools

Voor wei­nig geld kun je spe­ci­a­le hard­wa­re ko­pen waar­mee het schrik­ba­rend mak­ke­lijk wordt om ge­me­ne aan­val­len op com­pu­ters en net­wer­ken uit te voe­ren. Zo kan ie­der­een min of meer ter­loops on­zicht­ba­re ach­ter­deur­tjes in in­tra­net­ten in­bou­wen, in­bre­ken op wi 's of toet­sen­bord­in­voer af­van­gen.

Snel­ste desktop-cpu

AMD's high-end pro­ces­sor Ry­zen Th­re­a­drip­per geeft een desktop­pc de per­for­man­ce die al­tijd al­leen was voor­be­hou­den aan ser­vers. Het nieu­we plat­form over­treft de In­tel-con­cur­ren­tie Co­re X niet al­leen qua re­ken­snel­heid, maar ook wat be­treft I/O-pres­ta­ties.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.