Li­nux on Ga­laxy: Li­nux-dis­tri­bu­ties op de S8

C’t Magazine - - Nieuws | Linux -

Eind april in­tro­du­ceer­de Sams­ung de desktop-dock DeX voor de Ga­laxy S8(+) om de smartpho­ne als pc-ver­van­ger te kun­nen ge­brui­ken. Nu heb­ben de Zuid-Ko­re­a­nen het pro­gram­ma Li­nux on Ga­laxy aan­ge­kon­digd. Daar­mee moet het mo­ge­lijk wor­den om een Li­nux-dis­tri­bu­tie op de be­tre en­de smartpho­nes te draai­en. Door een app te in­stal­le­ren op je Ga­laxy S8(+) krijg je ver­schil­len­de Li­nux-ver­sies tot je be­schik­king. Sluit je het ap­pa­raat aan op desktop-dock DeX, dan kun je Li­nux ook op een aan­ge­slo­ten mo­ni­tor met muis en toet­sen­bord ge­brui­ken.

Li­nux on Ga­laxy is voor­al be­doeld voor ont­wik­ke­laars. Sams­ung wil pro­gram­meurs zo de mo­ge­lijk­heid ge­ven om on­der­weg aan hun pro­jec­ten te wer­ken. De dis­tri­bu­ties wer­ken met de­zelf­de ker­nel die ook ge­bruikt wordt door de ge­ïn­stal­leer­de An­droid. Op mo­ment van schrij­ven is de app nog niet be­schik­baar. Ge­ïn­te­res­seer­den kun­nen zich aan­mel­den om via e-mail op de hoog­te ge­bracht te wor­den als het pro­ject van start gaat. (hhe)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.