MSI X399 Ga­ming Pro Car­bon AC

C’t Magazine - - Test | Amd Ryzen Threadripper-moederborden -

ver­ste­vig­de slots goe­de uit­rus­ting De naam van dit X399-moe­der­bord van MSI ver­wijst naar de vorm­ge­ving (Car­bon) en de wi­fi-adap­ter (AC). Van de car­bon-stijl zie je wei­nig van­we­ge de ve­le slots, com­po­nen­ten en koel­ele­men­ten. On­danks de door­snee prijs voor­ziet MSI de DIMM- en PCIe-slots van ex­tra me­ta­len ran­den. Dat moet de­ze slots ver­ste­vi­gen.

Cir­ca 20 leds ver­lich­ten het MSI­moe­der­bord. Voor elk van bei­de ty­pen led-strip is een he­a­der aan­we­zig om de licht­show uit te brei­den.

De bij­ge­le­ver­de wi­fi-adap­ter is een M.2-mo­du­le van In­tel, die weer is ge­plaatst in een PCIe-adap­ter­kaart. Die be­slaat een van de twee PCIe-x1-slots plus een van de twee USB 2.0-aan­slui­tin­gen op het moe­der­bord. Een 19-po­li­ge he­a­der voor USB 3.0-aan­slui­tin­gen in de be­hui­zing ont­breekt. MSI heeft wel het nieu­we ty­pe he­a­der voor een Ty­pe C-aan­slui­ting op het moe­der­bord ge­plaatst.

De MSI X399 Ga­ming Pro Car­bon AC is het zui­nig­ste moe­der­bord bij vol­le­di­ge be­las­ting, maar niet in id­le-toe­stand. Ter­wijl As­rock, Asus en Gi­ga­by­te de hou­ders voor de TR4-so­c­ket af­ne­men van Fox­conn, ge­bruikt MSI die van Lo­tes. Daar­bij is de bo­ven­ste beu­gel iets an­ders ge­vormd, waar­door bij­voor­beeld een wa­ter­koe­ler van Ener­max niet meer zo mak­ke­lijk pas­te. Wa­ter­koe­lers die je kunt mon­te­ren met het door AMD ge­le­ver­de ver­loop­stuk pas­sen pro­bleem­loos.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.