Asus Pri­me X399-A

C’t Magazine - - Test | Amd Ryzen Threadripper-moederborden -

De Asus Pri­me X399-A is met 335 eu­ro het goed­koop­ste moe­der­bord in de­ze test, van­daar dat we hem in de­ze groeps­test wil­den op­ne­men. Om­dat hij te laat bin­nen­kwam, vind je de spe­ci­fi­ca­ties niet in de ta­bel maar via de link aan het eind van dit ar­ti­kel.

De pres­ta­ties we­ken niet af van de an­de­re moe­der­bor­den met TR4so­c­ket. Al­leen de door­voer­snel­he­den van de ex­tra USB 3.1-con­trol­ler Asme­dia ADM3142 wa­ren la­ger dan ver­wacht, net als bij het duur­de­re mo­del. Het maxi­mum van 810 MB/s is la­ger dan dat van de ge­ïn­te­greer­de USB 3.1 Gen 2-con­trol­ler in de X399-chips­et (net iets meer dan 1 GB/s). Het id­le-ver­bruik is met 66 watt het laagst, bij be­las­ting is het ver­bruik met 268 watt ge­mid­deld.

De la­ge­re prijs be­te­kent min­der ex­tra's. Zo wordt al­leen dit moe­der­bord zon­der wi­fi-adap­ter ge­le­verd. In plaats van drie zijn er 'maar' twee M.2-slots. Ver­der mis je niets, zelfs de no­di­ge leds en he­a­ders voor led­strips zijn van de par­tij.

He­laas zit er net als bij Asus' du­re mo­del een ven­ti­la­tor bij de VRM's die stan­daard te luid­ruch­tig is. Bij an­de­re moe­der­bor­den moet bij­voor­beeld een wa­ter­koe­ler zor­gen voor vol­doen­de lucht­stroom om over­ver­hit­ting te voor­ko­men. Via de BIOS-in­stel­lin­gen kun je zor­gen dat de ven­ti­la­tor pas start als de VRM's te warm wor­den. Met een be­te­re stan­daard­af­stel­ling kun je dit min­punt dus als plus­punt zien.

goed­koop luid­ruch­ti­ge ven­ti­la­tor

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.